Autisme algemeen

Autisme algemeen

Hieronder geef ik algemene informatie over autisme. Wat is het? Wat zijn prikkels? Wat is overprikkeling? De informatie die ik geef is zoals gezegd algemeen. Omdat het spectrum een breed spectrum is, hoeft het niet zo te zijn dat iedereen met autisme dezelfde problemen ervaart. 

 

De term executieve functies is een verzamelnaam voor de denkprocessen die belangrijk zijn voor het plannen, organiseren, bedenken en uitvoeren van gedrag. Deze denkprocessen zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. De aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Zo weet jij als je een boodschappen gaat doen dat je een lijstje moet...

Centrale coherentie is de vaardigheid om tussen een veelheid van prikkels en informatie de samenhang te zien en er binnen de gegeven context een zinvolle betekenis aan te geven.

De theory of mind is het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en het gedrag van een ander. Volgens de TOM hebben mensen met ASS moeite om in te schatten wat zij en ander mensen voelen, denken en bedoelen. Het is gebleken uit onderzoek dat mensen met ASS niet alleen moeite hebben met het herkennen van hun...

Omdat mensen met autisme moeite hebben met emoties, wordt soms gezegd dat ze helemaal niet voelen. Dit is echter niet waar. Emoties zijn gewoon simpelweg lastig en als je moeite hebt met verwerking dan is het nog lastiger om emoties te uiten, want tegen de tijd dat je ze verwerkt hebt ben je niet meer in het moment. Verder wordt...

Bij mijn blog over prikkels heb je kunnen lezen dat mensen met autisme last kunnen hebben van overprikkeling en onderprikkeling. Maar wat is dat nou? En hoe komt het dat dit gevaarlijk kan zijn?

De wereld om ons heen bestaat uit prikkels. Je bent je er zelf misschien niet bewust van, maar alles wat we doen geeft ons prikkels. Zelfs als we denken niets te doen. Wil je me een plezier doen? Als je wilt weten wat prikkels zijn ga dan eens naar buiten en probeer 2 minuten lang alles te noteren wat je voelt, hoort, ziet, ruikt enz. ...

Informatieverwerking is een proces wat constant bezig is. Tijdens het lezen van dit blog verwerk je informatie. maar ook tijdens het slapen ben je bezig met het verwerken van informatie.

Tot 3 jaar terug werd er gesproken van klassiek autisme, pdd-nos of asperger. Maar tegenwoordig is het gewoon een stoornis in het autisme spectrum.

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Vaak wordt ook gesproken van ASS (autismespectrumstoornis). Mensen met autisme hebben vaak problemen in meerdere van 3 gebieden.