Woordenlijst

Hieronder zal ik woorden neerzetten die te maken hebben met autisme. Mis je iets laat het dan vooral weten. 

Momenteel is deze pagina nog in opbouw. Woorden mogen natuurlijk altijd doorgegeven worden.


ASS

Autisme spectrum stoornis

Autismespectrum

De uiterste en alles ertussen waarin de soort, mate en ernst van autisme wordt beschreven

Commnunicatie

Met woorden, tekst, lichaamshouding of gebaren iets vertellen of overbrengen aan de ander. 

  • verbale communicatie: communicatie door middel van gesproken taal
  • non-verbale communicatie: communicatie door middel van gezichtsuitdrukking of lichaamshouding.

Empathie

Het vermogen om je in te leven/ verplaatsen in een ander.

Filter

Iets in je hoofd wat ervoor zorgt dat niet alles even luid/duidelijk binnen komt.

Fladderen

Een beweging met de armen alsof de persoon die dat doet elk moment op kan stijgen. Iemand met een ASS kan gaan fladderen als hij of zij opgewonden raakt, boos wordt of bang is.

Meltdown

Een explosie als gevolg van te veel prikkels

Neurotypisch (NT)

Iemand die psychisch "normaal" is. 

Onderprikkeling

Je brein neemt prikkels niet altijd waar.

Overprikkeling

Je brein heeft te veel prikkels tegelijk te verwerken.

Prikkels

Alle dingen die je waarneemt. Dit kan met je zintuigen (horen, zien, voelen, proeven en ruiken) zijn maar ook van binnen uit (emoties, gepieker enz.)

Referentiekader

Jouw rugzakje met eerdere ervaringen bepalen hoe jij reageert op iets. Je ervaringen bepalen je referentie.

Shutdown

In jezelf keren door een teveel aan prikkels