Theory of mind (TOM)

12-11-2017

Theory of Mind (TOM) is het vermogen om intenties, gedachten of gevoelens aan je zelf en anderen toe te schrijven. Het in staat zijn om je in de ander te verplaatsen.