Executieve functies

12-11-2017

Het doelgericht uitvoeren van taken en alles wat daarvoor nodig is.